Калкулатор паушалног пореза

Даљинска трговина

Следећа опција обављања пословања која ти стоји на располагању јесте даљинска трговина. Овај модалитет пословања подразумева истицање понуде и закључење уговора за продају робе и/или услуге употребом једног или више средстава комуникације на даљину. Значај и предности овог начина пословања су вишеструки (могућност куповине у било које време, плаћање картицама, достава робе на кућну адресу), те је у потпуности јасно због чега је даљинска трговина доживела своју експанзију на свим светским тржиштима, па тако и у Србији, поготово у периоду пандемије корона вируса. Ипак, доказ да се није радило о пролазном тренду јесте и податак да је даљинска трговина све више заступљена на нашем тржишту.

Како се даљинском трговином примарно сматра пословање путем електронске трговине, пре свега је потребно дефинисати шта се сматра електронском трговином - она представља вид даљинске трговине која се остварује на начин да се роба и/или услуга нуди, наручује и продаје путем интернета.

Електронска трговина се обавља кроз:

  • продају робе/услуга преко електронске продавнице (што представља основни облик електронске трговине);

  • продају робе/услуга преко електронске платформе која повезује трговце и потрошаче (продаја преко e-commerce платформе);

  • продају робе преко електронске продавнице или преко електронске платформе, при чему се роба испоручује потрошачу директно од произвођача/велетрговца ("dropshipping" облик електронске трговине).

! Остала даљинска трговина обавља се путем других средстава комуникације (каталошка продаја, ТВ продаја, трговина посредством поште, штампаних пошиљки, рекламних материјала са наруџбеницом, телефона, текстуалних или мултимедијалних порука у мобилној телефонији и говорних аутомата).

Да би могао да обављаш даљинску трговину у Републици Србији, потребно је да она буде усмерена на потрошаче у Републици Србији. Овај услов се сматра испуњеним уколико се:

  1. користи језик у службеној употреби у Републици Србији или се истиче цене у динарима, и уколико се

  2. нуди испорука робе на територији Републике Србије.

Води рачуна да све обавезе (детаљнији преглед свих обавеза следи у наставку текста) које имају послодавци који своје пословање обављају у продајним објектима, имаш и ти, иако послујеш електронски.

Пре свега, да би испунио све законске обавезе прописане Законом о трговини, Законом о електронској трговини и Законом о заштити потрошача потребно је да све релевантне податке о твојој електронској продавници и асортиману роба и услуга које нудиш, учиниш доступним. Списак релевантних података за које постоји ова обавеза можеш да пронађеш на следећем  .

Примарно, оно што је неопходно да твоја електронска продавница садржи јесу услови пословања којима ћеш упознати све потенцијале потрошаче о њиховим правима и обавезама (нпр. о начину плаћања, рекламацијама, поврату робе).

Што детаљније уредиш услове пословања, пружаш себи и свом бизнису већу заштиту и смањујеш ризик од потенцијалних судских поступака и кажњавања.

Осим наведеног, поменутом регулативом детаљно су регулисане и обавезе које имаш о обавештавању приликом закључивању електронских уговора (закључивању, уговорним одредбама, језицима на којима ови уговори могу бити закључен, могућности повлачења и одустанка од закључења уговора – у року од 14 дана од закључења уговора ..).

Приликом организовања свог пословања на овај начин, не смеш да заборавиш и на формулисање услова коришћења своје електронске продавнице и сајта.

Иако можеш да мислиш да се ради само о још једној формалној обавези, те да ове услове коришћења посетиоци твоје електронске продавнице не читају, води рачуна да ускладиш своје пословање са овом обавезом, јер је свест потрошача о овом питању и обради њихових личних података доказано порасла претходних година.

Условима коришћења твог сајта дефинишу се циљне групе такве продавнице, правила понашања корисника сајта, слање комерцијалних порука и друга релевантна питања.

За детаљније информације и објашњења о начину организовања твог веб – сајта, иди на следећи  .