Калкулатор паушалног пореза

Обављанје послова у безбедним условима

 

Шта то значи у твом случају?

 

  • треба да обезбедиш запосленом услове за рад и опрему за рад који не угрожавају његово здравље. Ова обавеза подразумева и то да је потребно да запосленом даш додатна упутства уколико је то неопходно за руковање одређеном опремом на безбедан начин, периодично организујеш проверу опреме коју користе твоји запослени (што обухвата и просторије за рад), обезбедиш све што је потребно за пружање прве помоћи и мере заштите од пожара
  • треба да усвојиш акт о процени ризика за свако радно место у својој организацији. У пракси, тај акт за послодавце најчешће припрема лиценцирана агенција за послове безбедности и заштите здравља на раду, па те саветујемо да се обратиш агенцији која се бави проценом ризика и припремом ових аката како би био сигуран да си ускладио своје пословање са законом
  • имаш обавезу да одредиш лице које ће у оквиру твоје организације бити одговорно за поштовање обавеза обезбеђивања безбедног рада запосленима – то може бити запослени који је положио стручни испит у овој области. Уколико такав запослени не постоји, потребно је да ангажујеш стручно лице

Ako ne doneseš akt o proceni rizika ili ne odrediš odgovorno lice za bezbednost i zdravlje na radu, inspektor koji bude ispitivao da li si ispunio sve obaveze po ovom osnovu i vršio uvid u tvoja dokumenta, može da pokrene prekršajni postupak na osnovu kog sud može da te obaveže da platiš kaznu u iznosu od 800.000 do 1.000.000 dinara.

Регистрација

Регистрацијом резервишите свој ницкнаме за коментарисање и добијајте најновије информације из света предузетништва.

Уз подршку Британске амбасаде и у партнерству са Кабинетом председнице Владе Србије, Министарством привреде и Министарством финансија