Калкулатор паушалног пореза

Како да регулишеш сопствени статус у друштву ?

Осим регулисања односа са запосленима у наставку можеш да пронађеш све модалитете начина на који можеш да уредиш свој положај у својству оснивача друштва са ограниченом одговорношћу.

Опција 1: Основао сам своју друштво али нисам регистрован као директор, немам уговор о раду са својим друштвом нити радим у свом друштву по другом основу
Порези и доприноси: Не постоји обавеза плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање.

Опција 2: Основао сам своје друштво и запослен сам у њему
Порези и доприноси: Друштво има обавезу плаћања пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање као и за сваког другог запосленог.

Опција 3: Основао сам своје друштво и регистровао сам се као директор, на основу закљученог уговора о међусобним правима и обавезама директора
Порези и доприноси: Друштво има обавезу плаћања пореза и доприноса и то:

  • пореза на износ накнаде коју директор остварује по овом основу, умањене за 20%
  • доприноса за обавезно пензијско и инвалидско осигурање у износу од 25% на исту основицу
  • допринос за обавезно здравствено осигурање у износу од 10,3%, под условом да директор није већ здравствено осигуран по другом основу

допринос за обавезно здравствено осигурање у износу од 10,3%, под условом да директор није већ здравствено осигура по другом основу.

Опција 4: Основао сам своје друштво и регистровао сам се као директор, на основу закљученог уговора о допунском раду
Порези и доприноси: Друштво има обавезу плаћања пореза и доприноса и то:

  • пореза на износ накнаде коју директор остварује по овом основу, умањене за 20%
  • доприноса за обавезно пензијско и инвалидско осигурање у износу од 25% на исту основицу