Калкулатор паушалног пореза

Општи услови који се односе на храну

Имај у виду да у производњи хране не можеш користити сировине, састојке или друге материјале који су инфицирани или се може оправдано очекивати да су инфицирани паразитима, инфицирани патогеним или токсичним микроорганизмима, или се налазе у распаднутом стању и садрже стране материје, у тој мери да крајњи производ и поред хигијенске примене уобичајених поступака сортирања, припреме, односно прераде не би био безбедан за исхрану људи. При том, обавезан си да поведеш рачуна о томе да храна буде заштићена од сваке контаминације која храну може да учини небезбедном за здравље људи, а самим тим угрози и твоје пословање.

Савет: Пре отпочињања производње хране саветујемо ти да обезбедиш просторије које су довољно велике да у њима могу одвојено да се складиште сировине и прерађени производи, као и да се складиштење хране обавља одвојено.

У случају да се ради о храни која мора да се држи или послужује охлађена, потребно је да ту храну, што је пре могуће, охладиш на температури која не доводи до ризика за здравље, и то после последње фазе топлотне обраде, односно после последње фазе припреме ако се храна топлотно не обрађује.

Приликом одмрзавања, храну треба подвргнути температури која не доводи до ризика за здравље.

Ако одмрзавањем хране настаје течна материја која може да представља ризик за здравље, мора се на одговарајући начин одводити у канализациону мрежу.

После одмрзавања, са храном мора да се рукује на начин који на најмању могућу меру смањује ризик од развоја патогених микроорганизама или стварања токсина.

Опасне и нејестиве материје морају да буду на одговарајући начин означене и ускладиштене у одвојене и обезбеђене контејнере.

Систем за одвод отпадних вода мора да буде одговарајући, у складу са његовом наменом и пројектован и изграђен на начин којим се онемогућава ризик од контаминације.

Ако систем за одвод отпадних вода има одводне канале који су у целини или делимично отворени, ти канали морају да буду конструисани, односно изграђени на начин којим се онемогућава да вода тече из нечистог простора према или у чист простор, а нарочито у простор у коме се рукује храном која би могла представљати велики ризик за потрошача.

Потребно је поступком топлотне обраде који се примењује за прераду непрерађеног производа или за даљу обраду прерађеног производа:

  • у сваком делу производа који се третира да се постигне задата температура у задатом временском периоду;

  • да се спречи контаминација производа током поступка;

  • да субјекти у пословању храном морају редовно да проверавају основне одговарајуће параметре, а нарочито температуру, притисак, херметичност и микробиолошке критеријуме, на начин који укључује употребу аутоматских уређаја, како би се обезбедило да примењени поступак постигне жељени циљ;

  • да процедура која се примењује мора бити у складу са међународно признатим стандардима, као што су пастеризација, ултра висока температура или стерилизација, итд.