Калкулатор паушалног пореза

Уговор о привременим и повременим пословима

У овом случају, за разлику од ангажовања лица путем уговора о делу, послови на којима је неко лице ангажовано по овом уговору морају на неки начин – директно или индиректно – бити повезани са основном делатношћу послодавца. Уговор се закључује најдуже на 120 радних дана у току једне календарске године.

Ако размишљаш да закључиш овај уговор са лицем које је већ запослено, провери да ли је запослено по основу уговора с пуним или непуним радним временом. У првом случају, с овим лицем се не може закључити уговор о привременим и повременим пословима, већ само уговор о допунском раду.

У летњем периоду, када долази до повећаног обима посла, размишљаш о запошљавању додатних радника? У тој ситуацији потребно је да размотриш закључење уговора о привременим и повременим пословима.

Законом није посебно регулисано питање сезонских радника за област угоститељства, већ само постоји регулација за специфичне делатности попут пољопривреде, шумарства и рибарства. Очекује се да ће у наредном периоду да се прошири примена закона и на ову област.