Калкулатор паушалног пореза

Које су обавезе лица које си именовао за заштиту података о личности ?

1. Да информише и даје мишљења руковаоцу и запосленима који обрађују податке о личности о њиховим законским обавезама у вези са заштити података о личности. 2. Да прати примену прописа који се односе на заштиту података о личности, едукује запослене и контролише усклађеност са прописима.
3. Да врши процену утицаја обраде података на заштиту података о личности 4. Припрема регистрационе пријаве