Калкулатор паушалног пореза

Које супстанце козметички производ не сме да садржи? А које сме под одређеним условима? – Све што треба да знаш о саставу козметичких производа уколико си произвођач

Веома је битно да се детаљно упознаш са регулативом која прописује састав козметичких производа како би избегао нежељене последице услед њихове употребе, рекламације потрошача и сносио одговорност за исте.

Довољно је да се деси један овакав случај и да се то последично одрази веома негативно по твој бизнис - Са обзиром да је конкуренција у твојој индустрији велика и да се веома тешко истаћи на овом тржишту, ово је ставка на коју посебно мораш да обратиш пажњу приликом припреме свог пословног плана.

Како је регулатива у овој области исувише обима, настојаћемо да ти у наредној страни оставимо линкове са табелама у којима ће ти бити прегледно набројане сва ограничења и дозволе у погледу састава козметичког производа:

  1. СУПСТАНЦЕ КОЈЕ СУ ЗАБРАЊЕНЕ У КОЗМЕТИЧКИМ ПРОИЗВОДИМА 

Супстанце које су наведене у овој табели, могу да се користе у производњи козметичког производа уколико их је као безбедне проценио Научни комитет за безбедност потрошачa (SCCS).

  1. СУПСТАНЦЕ ЧИЈА ЈЕ УПОТРЕБА ЗАБРАЊЕНА, ОСИМ ПОД ОДРЕЂЕНИМ ОГРАНИЧЕЊИМА И УСЛОВИМА 

  2. БОЈЕ КОЈЕ НИСУ НАВЕДЕНЕ У ТАБЕЛИ

Уколико се супстанце које су наведене у табели не користе као боје, већ имају другу намену, потребно је да се користе у складу са условима који су прописани за ту другу намену.

  1. КОНЗЕРВАНСИ КОЈИ НИСУ НАВЕДЕНИ У ТАБЕЛИ 

  2. UV ФИЛТЕРИ КОЈИ НИСУ НАВЕДЕНИ У ТАБЕЛИ 

  3. СУПСТАНЦЕ КОЈЕ СУ ЗАБРАЊЕНЕ ЗБОГ ТОГА ШТО СУ КЛАСИФИКОВАНЕ КАО КАРЦИНОГЕНЕ, МУТАГЕНЕ И ТОКСИЧНЕ ПО РЕПРОДУКЦИЈУ

Прописом о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа дошло је до категоризације супстанци у класе опасности, а затим и даље у категорије опасности којима се детаљније регулише степен опасности по људско здравље. У табели  можеш да пронађеш ову класификацију.

Супстанце које су класификоване у категорију 1А и 1Б могу да се користе у производњи козметичких производа уколико:

  • су у складу са прописима о безбедности хране (за више информација прочитај Закон о безбедности хране  );

  • није доступна одговарајућа алтернативна супстанца;

  • се захтев односи на посебну употребу категорије производа са познатом изложеношћу (детаљније о изложености козметичког производа можеш да прочиташ  у тачки 6.);

  • уколико их је SCCS (група независних стручњака којима Европска комисија додељује мандат за пружање научних савета, процену супстанци и за писану процену безбедности) и утврдио као безбедне за употребу у производњи козметичких производа (детаљније о SCCS и њиховим одлукама  ).