Калкулатор паушалног пореза

Одговорност за саобразност робе/услуга из твог малопродајног објекта

Потребно је да знаш да постоји твоја одговорност у ситуацијама када не испоручиш робу или услугу у складу са стандардима које твоја професија захтева.

Ипак, нећеш бити одговоран у ситуацији када је потрошач у тренутку закључења уговора са тобом (на пример, у моменту поручивања неког производа са твог веб сајта) знао или му није могло остати непознато да роба коју продајеш или услуга коју пружаш нема сва својства или квалитет који се уобичајно подразумевају за тај тип робе или услуге (прочитај пример испод).

Тако на пример, нећеш бити одговоран у ситуацији када у свом малопродајном објекту потрошачу продаш робу пред истеком рока трајања, уколико је он знао да се ради о таквом производу и ако је то на њему јасно назначено, а он затражи смањење цене или замену.

Уколико потрошач није задовољан квалитетом пружене услуге, и обавестио те је о томе, има право да захтева да отклониш несаобразност, без права на накнаду, као и оправку, замену или смањење цене.

У зависности од врсте твог малопродајног објекта, разликују се и додатне обавезе и рокови које имаш по питању саобразности робе и/или услуга. За детаљнији преглед и објашњење свих обавеза које имаш прочитај Закон о заштити потрошача (чланове 49-52) –  .