Калкулатор паушалног пореза

Регистрација привременог прекида обављања делатности при Агенцији за привредне регистре

Регистрација привременог престанка обављања делатности се региструје као промена у вези са предузетником, а за регистрацију ове промене потребно је да поднесеш регистрациону пријаву и уплатиш таксу у износу од 850 РСД.

Уз попуњавање опште регистрационе пријаве са подацима у вези са општим подацима о имену предузетничке радње, подносиоцу регистрационе пријаве и додацима, треба да поднесеш и додатак регистрационој пријави у коме ћеш навести датум од ког ћеш прекинути обављање пословне делатности. Образац регистрационе пријаве можеш да пронађеш на следећем  .