Калкулатор паушалног пореза

Како плаћаш порезе ако си регистрован као директор у свом друштву, али си запослен код другог послодавца?

У овом случају, друштво треба да плати порез на основицу која се израчунава као бруто приход који остварујеш по основу ове функције умањене за 20%, док се доприноси за обавезно социјално осигурање плаћају у износу од 25% (за обавезно пензијско и инвалидско осигурање) на исту основицу. Доприноси за случај незапослености се не плаћају по овом основу, као ни доприноси за обавезно здравствено осигурање, јер си већ осигуран по том основу код послодавца са којим имаш закључен уговор о раду.