Калкулатор паушалног пореза

Брисање предузетничке радње услед промене правне форме – из предузетника у друштво са ограниченом одговорношћу

Уколико у неком тренутку твог пословања на основу остварених резултата и других фактора одлучиш да је за тебе у датом тренутку прикладније да твој бизнис организујеш у форми друштва са ограниченом одговорношћу, можеш да донесеш одлуку о промени правне форме, након чега треба да региструјеш ту промену у Агенцији за привредне регистре. Ова промена се региструје тако што се истовремено подносе две регистрационе пријаве – регистрациона пријава брисања предузетника и регистрациона пријава оснивања друштва са ограниченом одговорношћу.

Од тог тренутка, права и обавезе из твог пословања имаће друштво са ограниченом одговорношћу (уколико желиш да упоредиш ова два облика пословања, иди на следећи  ). Међутим, ти остајеш одговоран за све обавезе које си преузео у својству предузетника или су настале у твом пословању до дана брисања из регистра предузетника.

Више информација о документацији коју треба да припремиш за подношење Агенцији за привредне регистре и таксама за регистрацију ове промене можеш да сазнаш на следећем  .

Уз неопходну документацију, у тренутку подношења регистрационе пријаве не смеш да имаш неизмирене пореске обавезе и обавезе по основу доприноса за обавезно пензијско и инвалидско осигурање, као ни обавезе у вези са плаћањем локалних комуналних такси.