Калкулатор паушалног пореза

Услови за остварење подстицаја

Улагач остварује ово право под условом да није смањивао своје улагање у року од три године од последњег дана пореског периода од улагања. Дакле, право на порески кредит се не стиче у тренутку улагања, већ у следећем пореском периоду након протека три године од пореског периода у коме је остварено улагање. То значи да ће улагач у пореском периоду у коме остварује право на порески кредит моћи да умањи основицу за плаћање пореза за 30%, при чему укупно умањење не може да буде веће од 100.000.000 РСД.То значи да, уколико си извршио улагање у новоосновано друштво које се бави иновационом делатношћу и испуњава све услове који су прописани законом    у 2022. години, порески кредит можеш да користиш тек у 2025. години. У том случају, када одређујеш колико порез треба да платиш, можеш да умањиш пореску основицу на коју плаћаш порез на добит за 30% и максимално у износу од 100.000.000 РСД.

Пример: Уколико си унео у капитал новооснованог друштва које се бави иновационом делатношћу имовину у вредности од 1.000.000.000 РСД у 2022. години и уколико су испуњени сви остали услови за коришћење овог пореског подстицаја, можеш да умањиш износ добити на коју плаћаш порез за 100.000.000 РСД након што истекне 3 године од улагања. Како постоји ограничење у смислу максималног износа пореског кредита који можеш користити у једној години (50.000.000 РСД), то значи да у 2025. години можеш да умањиш своју пореску основицу за 50.000.000 РСД, док преостали износ пореског кредита од 50.000.000 РСД можеш да искористиш у 2026. години.

Напомена: Порески подстицај је почео да се примењује од 1. јануара 2019. године, што значи да се се порески кредит може користити за умањење пореске основице најраније приликом подношења пореске пријаве за 2023. годину, а уколико си уложио у друштво након 2019. године, након истека 3 године од извршеног улагања.