Калкулатор паушалног пореза

Окончање стечајног поступка

 

Стечајни поступак је окончан, тј. закључен када стечајни управник уновчи сву имовину друштва, оконча све спорове са повериоцима, и изврши расподелу средстава добијених уновчењем имовине. Закључењем стечаја, друштво се брише из регистра привредних друштава, чиме су власници удели у друштво губе удео у његовом капиталу. На тај начин, и власници друштва се ослобађају евентуалних терета претходног пословања.

Регистрација

Регистрацијом резервишите свој ницкнаме за коментарисање и добијајте најновије информације из света предузетништва.

Уз подршку Британске амбасаде и у партнерству са Кабинетом председнице Владе Србије, Министарством привреде и Министарством финансија