Калкулатор паушалног пореза

Обавеза надзора и контроле забране пушења

Забрана пушења је предмет контроле не само одговорног лица у твом објекту за производњу производа од пластике, већ и државних органа, и то:

  • министарства надлежног за послове здравља, преко санитарне инспекције;
  • министарства надлежног за послове рада, преко инспектора рада;
  • министарства надлежног за трговину и услуге, преко тржишних инспектора;

Набројане инспекције међусобно сарађују, односно међусобно се обавештавају о предузетим мерама, размењују информације, пружају непосредну помоћ и предузимају заједничке мере и активности значајне за спровођење надзора забране пушења.

Потребно је да знаш и која све овлашћења инспектор има:

  • да прегледа простор у коме је забрањено пушење и прикупља потребне доказе мерењем и другим методама у складу с прописима донетим за спровођење овог закона;
  • да саслуша и узме изјаве од лица које је пушењем нарушило забрану пушења, као и од одговорног лица, односно лица задуженог за контролу забране пушења;
  • да изрекне новчану казну која се наплаћује на лицу места;
  • да против лица које је нарушило забрану пушења и против одговорног лица, као и против правног лица и предузетника, без одлагања, поднесе захтев за покретање прекршајног поступка код надлежног органа.

Ако се не будеш придржавао прописа везаних за забрану пушења, инспектор који буде испитивао да ли си испунио све обавезе по овом основу, може да покрене прекршајни поступак на основу ког суд може да те обавеже да платиш казну у износу од 500.000 до 1.000.000 динара, док одговорном лицу за исти прекршај прети казна од 30.000 до 50.000 динара. За предузетника је предвиђена новчана казна у распону од 300.000 до 500.000 динара, а за физичко лице новчана казна од 5.000 динара.