Калкулатор паушалног пореза

Начин вршења надзора над радом и квалитетом обављања послова запосленог

Питање вршења надзора и контроле рада запосленог за време рада ван просторија послодавца није регулисано законом. Дакле, имаш могућност да пропишеш било који начин контроле шодно свом пословању, како у погледу конкретног начина на који ћеш вршити контролу, тако и временског периода у коме се врши контрола. Уговором о раду свакако се мора утврдити начин на који послодавац прати рад запослених. Дакле, конкретан начин надзора зависиће од одредби предвиђених уговором о раду.Међутим, у циљу поштовања приватности запослених, одређени начини надзора, као што је видео надзор запосленог током рада ван просторија послодавца, не би били дозвољени.