Калкулатор паушалног пореза

Начин вршења надзора над радом и квалитетом обављања послова запосленог

  • Питање вршења надзора и контроле рада запосленог за време рада ван просторија послодавца није регулисано законом. Дакле, имаш могућност да пропишеш било који начин контроле сходно свом пословању, како у погледу конкретног начина на који ћеш вршити контролу, тако и временског периода у коме се врши контрола.

  • Уговором о раду свакако се мора утврдити начин на који послодавац прати рад запослених. Дакле, конкретан начин надзора зависиће од одредби предвиђених уговором о раду.

  • Међутим, у циљу поштовања приватности запослених, одређена средства надзора, као што је видео надзор запосленог док раде ван просторија послодавца, не би била дозвољена.