Калкулатор паушалног пореза

Услови који се односе на обуку

Обука запослених лица је посебно значајна када је у питању руковање храном, стога не пропусти да се информишеш о следећим обавезама:

  1. лица која рукују храном морају да буду под контролом и да буду упућена и/или обучена у погледу хигијене хране, у складу са условима посла који обављају;

  2. лица која су одговорна за развој и одржавање поступака морају да буду обучена за примену протокола HACPP – детаљније на  ;

  3. програми обуке лица која раде у било којој фази производње, прераде и промета хране морају да буду усклађени са посебним прописима.