Калкулатор паушалног пореза

Зашто (и у којим случајевима) је препоручљиво закључивати уговор чланова?

Основни циљ због којег се чланови одлучују да закључе уговор чланова јесте да обезбеде неометано функционисање ДОО и да уреде своје односе детаљније како би предупредили потенцијалне несугласице и сукобе чланова. Уговор чланова омогућава и да се договоре механизми који ће, у случају настанка сукоба, обезбедити адекватно разрешење, или прописати последице непоштовања договора.

На пример, како би се предупредила могућност да чланови блокирају даљи рад скупштине јер се не слажу са неком одлуком, уговором чланова се може унапред регулисати механизам за решавање блокаде у одлучивању скупштине. Уговор чланова доприноси неометаном пословању друштва, и већој правној сигурности чланова друштва.