Калкулатор паушалног пореза

Усклађивање са обавезом заштите од пожара

Привредни субјекти представљају једног од учесника у систему заштите од пожара који, између осталог, подразумева њихову припремљеност да ефикасно спроведу заштиту од пожара. Код усклађивања са обавезом организовања и припремања за спровођење заштите од пожара, твоје обавезe су одређене према томе у коју категорију угрожености од пожара спада твоја делатност.

Како је према позитивном пропису  предвиђено да се твоја делатност сврстава у више категорија у зависности од површине твог ауто салона (уколико се ради о ауто салону површине до 500 м2 спадаш у трећу категорију угрожености од пожара – делатности са извесним ризиком од избијања од пожара, а уколико је твој ауто салон површине преко 500 м2 спадаш у другу категорију угрожености од пожара – делатности са повећаним ризиком од избијања пожара). Сходно томе, твоје обавезе се разликују у зависности од категорије у коју спадаш. Уколико спадаш у трећу категорију угрожености од пожара, одговоран си за:

  • спровођење превентивних мера заштите од пожара са потребним бројем лица стручно оспособљених за спровођење мера заштите од пожара;

  • обезбеђивање опреме за гашење пожара;

  • доношење Плана евакуације и упутства за поступање у случају пожара;

  • доношење Правила о заштити од пожара (са одређивањем технолошких процеса који ће спречити ризик од избијања и ширења пожара и омогућити безбедну евакуацију људи и имовине, потребног броја лица оспособљених за обављање послова заштите од пожара, доношењем Плана евакуације и упутства за поступање у случају пожар, одређивањем начина на који ће се запослени оспособити за спровођење заштите од пожара, укључујући њихова права, обавезе и одговорности у вези са заштитом од пожар и прорачуном максималног броја људи који се могу безбедно евакуисати из објекта).

У супротном, уколико спадаш у другу категорију угрожености од пожара, одговоран си за:

  • организацију спровођења превентивних мера заштите од пожара;

  • организацију сталног дежурства са потребним бројем лица која су стручно оспособљена за спровођење мера заштите од пожара;

  • обезбеђивање опреме и уређаја за гашење пожара; и

  • доношење Плана заштите од пожара;

Решење о сврставању под одговарајућу категорију ризика од пожара доноси Министарство унутрашњих послова.

У складу са обавезом обезбеђивања безбедности на раду, као и примене мера заштите од пожара, сваки послодавац има обавезу организовања обука за запослене у области заштите од пожара одмах по ступању на рад, а свакако у року који не прелази 30 дана од заснивања радног односа. Обука запослених се обавља по програму који је одобрило Министарство унутрашњих послова и могу је држати специјализована правна лица у овој области која имају одобрење Министарства унутрашњих послова за обављање ове делатности или лица која су запослена код послодавца, под условом да су у питању лица која су запослена на пословима заштите од пожара.

Осим за обуке, усклађивање са обавезама у вези са заштитом од пожара може се спровести и ангажовањем стручног лица које има одобрење Министарства унутрашњих послова за обављање ових послова, које у том случају сачињава сву потребну документацију и води поступак пред Министарством унутрашњих послова.