Калкулатор паушалног пореза

Евидентирање угоститеља и угоститељских објеката

Као угоститељ дужан си да се евидентираш у Регистру туризма. Регистар туризма води Агенција за привредне регистре, и у њему се поред угоститеља евидентирају и категорисани и некатегорисани објекти. Поред тога, уколико пружаш услуге у сеоском туристичком домаћинству или услуге у домаћој радиности, такође си у обавези да се евидентираш у Регистру туризма.

Имај у виду да обавеза евиденције није исто што и регистрација у Регистру туризма, те да си ти у обавези да извршиш само евиденцију у Регистру туризма. У регистру туризма се региструју само туристичке агенције. Регистар туризма води Агенција за привредне регистре, којој и подносиш пријаву евиденције.

Уколико си угоститељ који пружа услуге смештаја у некатегорисаном угоститељском објекту (више о категоризацији угоститељских објеката можеш видети на  ), имај у виду да си дужан да пре отпочињања обављања делатности, поднесеш пријаву јединици локалне самоуправе на чијој територији се објекат налази.

Уколико престанеш са обављањем делатности у обавези си да о томе обавестиш јединицу локалне самоуправе на којој се твој угоститељски објекат налази.

Јединица локалне самоуправе, поред евиденције некатегорисаних угоститељских објеката, води евиденцију и угоститељских објеката врсте кућа, апартман, соба и сеоско туристичко домаћинство. Дакле, уколико имаш неки од наведених угоститељских објеката, и у том случају подносиш пријаву јединици локалне самоуправе на чијој територији се налази твој објекат.

Са друге стране, евиденцију угоститеља и угоститељских објеката врсте хотел, мотел, туристичко насеље, пансион и камп води Министарство надлежно за послове туризма.

Имај у виду да си у обавези да сваку промену података који се евидентирају код Министарства надлежног за послове туризма, односно код јединице локалне самоуправе, пријавиш у року од седам дана.

Чак иако податке о твом угоститељском објекту евидентираш код јединице локалне самоуправе, иста је дужна да квартално или на захтев надлежног Министарства у електронској форми, у року од 15 дана, достави надлежном Министарству податке из евиденције угоститељских објеката које води. Са друге стране, и надлежно Министарство и јединица локалне самоуправе су у обавези да Регистру туризма квартално достављају евиденције.