Калкулатор паушалног пореза

Додатне информације које могу да ти буду од помоћи у твом пословању

  • Обавеза регистрације огранка/издвојеног места, aко угоститељску делатност обављаш ван регистрованог седишта у Агенцији за привредне регистре

  • Обавеза регистрације огранка/издвојеног места ако обављаш угоститељску делатност у свом седишту, али не као претежну делатност (на пример, поред угоститељске делатности се бавиш и неком другом делатношћу, која је твоја главна професија и примаран извор зараде).