Калкулатор паушалног пореза

Декларација

Сва роба коју нудиш у свом малопродајном објекту мора да садржи декларацију са битним карактеристикама робе – назив, врсту, тип и модел робе, количину која је издражена у одговарајућој мерној јединици, као и податке о пословном имену произвођача, а додатно за робу која је увезена из иностранства и пословно име увозника и земљу производње (за земљу производње може бити наведена Европска унија, уколико се ради о земљи чланици ЕУ).

Подаци из декларације на роби која је једном декларисана и као таква стављена у промет, не могу да се мењају или уклањају накнадно.

Декларација се истиче на роби или њеном паковању (омоту, етикети), непосредно поред робе на месту продаје, у каталогу или другом материјалу са понудом те робе који је пре продаје бесплатно доступан потрошачима на продајном месту.