Калкулатор паушалног пореза

Престанак важења решења о категоризацији

У неким ситуацијама долази до престанка важења решења о категоризацији. Наиме, решење о категоризацији може престати у следећим случајевима:

  • Уколико истекне рок на који је решење о категоризацији донето;

  • Уколико се донесе решење о промени категоризације (у вишу или нижу категорију);

  • Уколико изгубиш категорију;

  • Уколико сам поднесеш захтев за престанак;

  • Уколико се промени угоститељ објекта, у ком случају претходно решење о категоризацији престаје да важи, а нови угоститељ мора поднети захтев за издавање новог;

  • Уколико одлучиш да престанеш са обављањем ове делатности, правно лице чији си власник или твоја предузетничка радња се бришеиз одговарајућег регистра.

У случају да се донесе решење о промени категоризације, промена категорије угоститељског објекта ће се евидентирати у Регистру туризма, док се у осталим случајевима угоститељски објекат брише из евиденције категорисаних објеката у Регистру туризма.

Уколико решење о категоризацији престане да важи услед истека рока или услед брисања правног лица из регистра, Регистратор туризма брисање врши по службеној дужности. У случају да угоститељ сам поднесе захтев за престанак важења решења о категоризацији, престанак се евидентира по захтеву угоститеља, док се у осталим случајевима врши по обавештењу надлежног Министарства или надлежног органа јединице локалне самоуправе.