Калкулатор паушалног пореза

Услови који се односе на објекте и просторије

Уколико желиш да се бавиш производњом и прометом хране треба да обезбедиш објекат или просторије где ћеш примати и складиштити сировине за производњу хране, затим објекат или просторије у којима ћеш производити храну, просторије у којима ћеш паковати и декларисати робу и објекте или просторије у којима ћеш складиштити готове производе.

Објекти у којима се послује са храном морају да буду чисти и одржавани у добром стању.

Треба да успоставиш добру хигијенску праксу која ће да пружи заштиту од контаминације из ваздуха, спречавање накупљања нечистоћа и контролу штеточина, да складиштиш храну на одговарајућој температури која се може контролисати, тоалети не смеју да буду отворени директно према просторијама у којима се рукује храном.

Објекти не могу бити лоцирани поред ђубришта, депонија, отворених канала или фабрика које испуштају токсичне материјале, као ни других објеката који могу штетно да утичу да хигијенске услове у објекту. Потребно је да постоји одговарајуће природно или вештачко осветљење, као и вентилациони систем.

Просторије за производњу хране се изграђују од чврстог и незапаљивог материјала. Подови, зидови и врата морају бити изграђени од непропусног, неупијајућег и нетоксичног материјала тако да могу лако да се чисте и, према потреби, дезинфикују. Прозори и други отвори морају да буду изграђени на начин којим се спречава накупљање нечистоће и улазак инсеката.

Распоред просторија за производњу хране одређује се тако да не долази до укрштања прљавих и чистих путева.

У просторијама се не може складиштити употребљена амбалажа, производи, предмети и материјали који својим мирисом и нечистоћом могу променити својства хране која се производи.