Калкулатор паушалног пореза

Инспекција за заштиту животне средине

Циљ инспекције за заштиту животне средине је ефикаснија примена закона и других прописа који се односе на животну средину. Ово се постиже планирањем мера и активности које предузима инспекција, као што су редовни инспекцијски надзори у складу са процењеним ризицима, превентивни инспекцијски надзори и службене саветодавне посете са циљем спречавања могућих негативних последица.

Свеобухватан преглед надлежности инспекција можеш пронаћи у Табели надлежности коју је припремио Сектор инспекције за заштиту животне средине на следећем линку  .