Калкулатор паушалног пореза

Класификација делатности „производња производа од пластике“

Уколико желиш да производиш производе од пластике, имај у виду да се сходно Уредби о класификацији делатности (више на следећем ЛИНКУ), производња производа од пластике (шифра 22.2) даље класификује на:

  1. Производњу плоча, листова, цеви и профила од пластике (шифра 22.21), а која обухвата велики број производа као што су плоче, фолије, самолепљиве траке и цеви;
  1. Производњу амбалаже од пластике (шифра 22.22), а која обухвата производњу предмета од пластике за паковање робе, као што су кесе, вреће, боце и кутије;
  2. Производња предмета од пластике за грађевинарство (шифра 22.23), а која обухвата производњу производа као што су врата, рамови, жалузине, лајсне за под, туш.кабине и сл;
  3. Производња осталих производа од пластике (шифра 22.29), а која обухвата производњу осталих производа од пластике као што су кухињско посуђе, опрема за канцеларије, одевни предмети и сл.

Без обзира на класификацију, треба да знаш да се производња производа од пластике често посматра као ризична за околину, због свог потенцијално негативног утицаја на животну средину уколико саму производњу ових производа не ускладиш са утврђеним интернационалним стандардима.

Уколико се бавиш производњом производа од пластике, очекује се да поседујеш одређене стандарде као што су ISO 14001 (систем управљања заштитом животне средине), ISO 18001 (заштита на раду, менаџмент за управљање здрављем и сигурношћу на раду), ISO 26000 (систем адекватног процењивања и адресирања друштвених одговорности), и ISO 27001 (систем менаџмента безбедности информација).

Будући да највећи утицај на делатност производње производа од пластике има Закон о управљању отпадом (види на линку  ), као и Закон о амбалажи и амбалажном отпаду (види на линку  ), у наставку овог дела текста износимо специфичне обавезе које имаш у погледу истих.