Калкулатор паушалног пореза

Тест самосталности

Тест самосталности је од свог увођења највише утицао на ИТ индустрију. Он подразумева да ће се применом одређених критеријума утврђивати да ли твој пословни однос са одређеним налогодавцем има карактеристике уговора о раду. У случају одређеног броја тих карактеристика, приходи од рада за тог налогодавца биће опорезовани на другачији начин у односу на порезе и доприносе које иначе плаћаш као предузетник, односно порези (по стопи од 20%) и доприноси за обавезно социјално осигурање (по стопи од 25%) плаћаће се на основицу која се израчунава као бруто накнада коју ти налогодавац исплаћује умањена за 20%.

У наставку можеш да идентификујеш да ли се твој однос са налогодавцем може подвести под неку од наведених ситуација. Уколико је твој одговор потврдан на више од 5 од следећих 9 критеријума, сматраће се да не испуњваш тест самосталности и да твој пословни однос са налогодавцем има карактеристике уговора о рад