Калкулатор паушалног пореза

Да ли имаш обавезу да плаћаш накнаду ликвидационом управнику?

Ликвидациони управник има право да му се надокнаде трошкови које је имао у спровођењу ликвидације као и на исплату накнаде за рад. Накнаду за рад и висину трошкова спровођења ликвидације одређује скупштина. Препоручљиво је да се међусобна права и обавезе између друштва и ликвидационог управника регулишу посебним уговором.Уколико одлучиш да именујеш законског заступника за ликвидационог управника можеш се одлучити за:

  • закључење анекса уговора са законским заступником (уговора о раду или уговора о међусобним правима, обавезама и одговорностима директора), где ће бити регулисан његов статус као ликвидационог управника.
  • раскид уговора са дотадашњим законским заступником и закључење посебног уговора са истим лицем као ликвидационим управником

Порези и доприноси: Друштво има обавезу плаћања пореза и доприноса и то:

  • пореза на износ накнаде који ликвидациони управник остварује на овој основи
  • доприноса за обавезно пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за обавезно здравствено осигурање под условом да ликвидациони управник није већ осигуран по другом основу