Калкулатор паушалног пореза

Шта треба да знаш о инспекцијском надзору над твојим пословањем?

Како је законска регулатива у овој области исувише обимна, могуће је да дође до непознавања прописа и самим тим пропуста у твом пословању – што може да доведе до озбиљних последица, како по потрошаче, тако и по тебе и твој бизнис.

У складу са прописаним одредбама, инспектор је дужан да писменим путем обавести пореског обвезника о планираној редовној контроли најмање три дана унапред, изузев ако постоји оправдана бојазан да ће надзирани субјект својим радњама осујетити предстојећу контролу или други разлог предвиђен законом.

Дакле, у највећем броју случајева, претходна најава инспектора и писмени налог за контролу два су предуслова која, након што се испуне, отварају врата надлежном инспектору да изврши надзор у складу са својим овлашћењима.

Поред тога, Закон предвиђа и могућност да се обратиш инспекцији и затражиш савет, или стручну саветодавну посету. Саветодавна посета није део званичног инспекцијског надзора, али инспектор о њој сачињава службену белешку, а теби даје препоруке о томе шта треба да исправиш или урадиш. По тим препорукама треба да поступиш, јер ако то не учиниш, и не обавестиш инспектора о томе, то може бити разлог за започињање инспекцијског надзора, у коме свака утврђена неправилност повлачи законом прописане санкције. Са друге стране, ако поступиш по савету, инспектор ти не може писати казну због непоштовања прописа.

За неке аспекте твог пословања надлежна је и тржишна инспекција која је задужена за питања истицања односно објављивања цена где је то применљиво, као и оглашавања, усаглашености производа и декларисања, заштите потрошача и друго.Тржишни инспектори имају овлашћења изрицања различитих мера као што су превентивне мере, отклањање утврђених незаконитости, привремено затварање твог објекта, одузимање робе и друге мере. О овим мерама можеш да прочиташ више у Закону о трговини (чланови 53-60) –  , док више о тржишној инспекцији можеш пронаћи на сајту надлежног министарства за послове трговине –  .