Калкулатор паушалног пореза

Да ли можеш са истим запосленим да поново закључиш уговор о раду на одређено време након протека рока од две године?

Да, у следећим случајевима:

  • Први уговор о раду на одређено време закључио си на основу ограничења од две године, а други уговор о раду на одређено време закључујеш са истим запосленим, али за обављање друге врсте послова;

  • Први уговор о раду на одређено време закључио си за сврхе ангажовања запосленог на одређеном пројекту, док други уговор о раду на одређено време закључујеш са истим запосленим, али у циљу обављања послова на другом пројекту.

Уколико исто лице по други пут запошљаваш на основу уговора о раду на одређено време, за обављање истих послова које је већ обављао за тебе, можеш га запослити само на основу уговора о раду на неодређено време.