Калкулатор паушалног пореза

Лаки преградни зидови

У лаке преградне зидове се убрајају сувомонтажни једнослојни или вишеслојни, фиксни или помични преградни зидови чија је функција трајно или повремено раздвајање простора.

Изградња светлосних преградних зидова и начин повезивања са изградњом постојећих или нових објеката морају бити пројектовани и изведени на тај начин да се не ремете структурни систем и стабилност објекта.

Лаки преградни зидови морају бити пројектовани и изведени тако да се обезбеди:

 1. функционално пражњење простора,
 2. посебна противпожарна заштита,
 3. неопходна топлотна заштита,
 4. заштита од продора светлости ако је то наменом одређено,
 5. заштита звука, и
 6. заштита од других повремених или сталних утицаја до којих може доћи приликом експлоатације објекта, као што су електромагнетно и јонизујуће зрачење.

Завршна обрада лаких преградних зидова мора одговарати потребама функционалне намене и условима коришћења простора.

Уграђени намештај и опрема морају се пројектовати и изводити тако да израђени финално обрађени, заштићени и уграђени намештај и опрема у објекат у току експлоатације објекта трајно обезбеђују:

 1. хигијенске и техничке услове коришћења,
 2. усаглашеност и повезаност са објектом,
 3. повезивање са инсталацијама, ако је то одређено сврхом, и
 4. лако одржавање.

Уграђени намештај (плакари, полице, кухињски стојећи и висећи намештај, ормари за сушење веша, у нишама парапета, оставама и сл.) мора бити пројектован и изведен тако да испуњава следеће услове:

 1. радне површине уграђеног намештаја у кухињи морају бити водоотпорне и чврсте,
 2. видљиве површине уграђеног намештаја у кухињи морају бити од материјала који се пере, и
 3. унутрашње површине уграђеног намештаја морају бити тако глатке да не скупљају прашину и да обезбеђују хигијенске услове чувања опреме и хране.

Повезаност уграђеног намештаја са објектом мора бити стабилна и трајна. Уграђени намештај у који су уграђени или монтирани посебни елементи опреме, као што су: штедњаци, пећнице, фрижидери, судопере и сл., мора бити пројектован и изведен у складу са одговарајућим техничким прописима.

Инсталације водовода, канализације, грејања, проветравања и електричне и плинске инсталације које се уграђују у уграђени намештај морају се уграђивати тако да се обезбеди степен сигурности одређен одговарајућим техничким прописима.

За детаљније објашњење техничких услова за остале елементе објекта иди на следећи линк  .