Калкулатор паушалног пореза

Критеријум 3: Стручно усавршавање

Овај критеријум служи за процену да ли се на тржишту појављујеш као стручно лице које налогодавац ангажује управо зато што самостално на основу својих знања и вештина може да изврши неки посао. Такво лице, осим испуњавања услова за извршење посла без додатног улагања од стране послодавца, такође самостално треба да одлучује о начину на који ће се даље усавршавати. У супротном, улагање у твоје усавршавање, посебно да би могао да обавиш неки посао за налогодавца, подсећа на обавезу послодавца према запосленом и указује на то да ниси самосталан у односу на тог налогодавца. Да би био самосталан према овом критеријуму, потребно је да:

  • самостално организујеш твоје усавршавање
  • самостално сносиш трошкове стручног усавршавања
  • самостално одлучујеш на који начин ћеш се усавршавати

Овај критеријум се процењује у односу на обуке и остале врсте усавршавања која подразумевају стицање знања и вештина у вези са твојим основним пословањем. Уколико си имао обуку која је неопходна за извршење посла за налогодавца у смислу упознавања са начином функционисања његових интерних процедура или његовим производом, неће се сматрати да си несамосталан према овом критеријуму.