Калкулатор паушалног пореза

Евиденција промета

Евиденција промета је централна област твог пословања, са којом је потребно да будеш детаљно упознат како би био сигуран да у свему послујеш у складу са законом. Пре свега, потребно је да поседујеш и уредно водиш сву документацију о пословању, као што су различите исправе о производњи, набавци и продаји робе, књиге и остале исправе о евиденцији промета. У наставку текста ти следи детаљан преглед појашњења за сву документацију коју је потребно да поседујеш. Овим исправама се потврђује испуњеност услова у погледу својстава и стандарда робе који треба да се испуне. Евиденција промета треба да потрошачима буде доступна на продајном месту.

Води рачуна да уколико послујеш на више продајних места, евиденција промета треба да се води за свако продајно место појединачно, као и да уколико обављаш трговину личним нуђењем или путем аутомата, евиденцију водиш на нивоу целокупне трговине коју оствариш на тржишту Републике Србије.

Уколико желиш да знаш нешто додатно – прочитај о ознаци поверења

Ознаком поверења истичеш и рекламираш своје пословање у односу на своје конкуренте, на основу унапред утврђених критеријума. Издалавац ознаке поверења ниси ти, већ државни орган, организација којој су поверена јавна овлашћења, орган аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе – они својим актима издају критеријуме под којима може да се изда ознака поверења.

У наставку текста ти следе појашњења сваког појединачног документа којима евидентираш свој промет.