Калкулатор паушалног пореза

Обавеза да сваком запосленом обезбедиш да посао за тебе обавља у сигурним условима

Шта то значи у твом случају?

  1. треба да обезбедиш запосленом услове за рад и опрему за рад који не угрожавају његово здравље. Ова обавеза подразумева и то да је потребно да запосленом даш додатна упутства уколико је то неопходно за руковање одређеном опремом на безбедан начин, периодично организујеш проверу опреме коју користе твоји запослени (што обухвата и просторије за рад), обезбедиш све што је потребно за пружање прве помоћи и мере заштите од пожара ( за детаљније објашњење)

  2. треба да усвојиш Акт о процени ризика за свако радно место у својој организацији. У пракси, тај акт за послодавце најчешће припрема лиценцирана агенција за послове безбедности и заштите здравља на раду, па те саветујемо да се обратиш агенцији која се бави проценом ризика и припремом ових аката како би био сигуран да си ускладио своје пословање са законом.

  3. имаш обавезу да одредиш лице које ће у оквиру твоје организације бити одговорно за поштовање обавеза обезбеђивања безбедног рада запосленима – то може бити запослени који је положио стручни испит у овој области. Ако такав запослени не постоји, потребно је да ангажујеш стручно лице.

Ако не донесеш Акт о процени ризика или не одредиш одговорно лице за безбедност и здравље на раду, инспектор који буде испитивао да ли си испунио све обавезе по овом основу и вршио увид у твоја документа, може да покрене прекршајни поступак на основу ког суд може да те обавеже да платиш казну у износу од 800.000 до 1.000.000 динара.