Калкулатор паушалног пореза

Како треба да изгледа твој малопродајни објекат?

Да би могао да започнеш са обављањем своје делатности, потребно је да се увериш да твој пословни простор исупуњава све санитарне и техничке услове. Води рачуна да постоје додатни, посебни услови који требају да се испуне, у зависности од врсте малопродајног објекта (детаљније о класификацији малопродајних објеката прочитај на  ).

Малопродајни објекат треба да буде изграђен од чврстог материјала, док простор који се налази испред малопродајног објекта треба да буде од тврдог материјала (нпр. камена, асфалта или бетона), и да има дужину која одговара најмање дужини предње стране пословног простора и ширину од најмање један метар.

Улаз малопродајног објекта треба да има приступ са улице или другог јавног простора и да буде широк најмање 0,80 м2, док сама површина пословног простора треба да буде најмање 8 м2, а висина најмање 2,2 м.

Унутрашњост пословног простора треба да има под, зидове и таваницу изграђене од материјала који се лако одржава и чисти, као и да у њему буде омогућено осветљавање и проветравање.

Роба треба да буде изложена прегледно, у сталним или покретним гондолама, полицама, продајним столовима или витринама, на начин на који се корисницима омогућава несметан приступ производима.

У пословном простору или његовој непосредној близини је потребно обезбедити и нужник, тако да се на сваких двадесет радника обезбеди употреба најмање једног нужника.

За специфичности изгледа и техничких услова појединих врста малопродајних објеката, иди на следећи  .