Калкулатор паушалног пореза

Уговор о допунском раду

овај уговор се може закључити са лицима која су већ у радном односу код другог послодавца са пуним радним временом, и највише до трећине пуног радног времена. Приликом закључења овог уговора, проверите да ли се клаузула забране конкуренције коју имате по основу уговора о раду са послодавцем односи и на ову ситуацију, те да ли је у том случају потребно пре закључења овог уговора прибавити сагласност послодавца. Овај уговор се закљућује у писаном облику.

У свом пословном објекту можеш да запослиш лице које је већ запослено негде друго, али је потребно да првобитно запослени провери у свом уговору о раду да ли постоји клаузула забране конкуренције. Ипак, уколико се не ради о идентичним професијама, запослени би могао да уз ангажовање код тебе, буде запослен и код другог послодавца.

Ако си ангажовао неко лице по основу уговора о допунском раду, имај у виду да се приход који то лице оствари радећи за тебе (бруто приход умањен за 20%) опорезује стопом од 20%. Обавезу плаћања пореза имаш ти као послодавац. Такође , постоји обавеза да платиш доприносе за обавезно социјално осигурање у висини од 25% на исту основицу, који такође плаћаш.