Калкулатор паушалног пореза

Привремени престанак обављања предузетничке делатности

Привремени престанак обављања делатности значи да долази до привременог заустављања свих аспеката твог пословања – од обављања делатности, односно престанка продаје робе или пружања услуга, прекид промета и обустављање обавезе плаћања пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање (осим ако одлучиш да наставиш да плаћаш доприносе на обавезно социјално осигурање). Дакле, у периоду привременог престанка обављања делатности, твоја целокупна привредна активност се привремено  прекида заједно са свим пропратним правима и обавезама која из ње проистичу.

Под привременим се не подразумева унапред одређен временски период – привремени прекид може трајати пар месеци или годину дана, или неки други временски период, а дужина прекида зависи искључиво од воље предузетника, дакле, твоје воље. Закон не прописује унапред рок важења привременог прекида пословања, нити обавезе предузетника у случају да прекид траје краће или дуже време.