Калкулатор паушалног пореза

Прописи о поступку унутрашњег узбуњивања

Уз обавезе у вези са унутрашњим узбуњивањем које имаш као и сваки други послодавац (  до релевантног објашњења),  уколико имаш више од 10 запослених треба да усвојиш правилник о поступку унутрашњег узбуњивања. Овим правилником треба да регулишеш:

  • ситуације у којима не смеш да ускратиш запосленом права или га ставиш у неповољнији положај само зато што је открио неку информацију која представља узбуњивање;
  • заштита узбуњивача;
  • забрану злоупотребе поступка узбуњивања;
  • како покренути процедуру интерног узбуњивања;
  • садржај информације коју узбуњивач треба да саопшти;
  • обавезе лица које си овластио да спроводи овај поступак;
  • начин на који ћеш да поступиш са информацијом коју је запослени саопштио;
  • начин на који ћеш обавештавати узбуњивача о радњама које си предузео на основу информације која ти је саопштена; и

начин окончања поступка и припреме извештаја о спроведеним поступцима.