Калкулатор паушалног пореза

Како да привремено или трајно престанеш са обављањем предузетничке делатности?

Приликом започињања пословне активности, треба да рачунаш на различите промене до којих може доћи током твог пословања – од тога да желиш да привремено прекинеш пословну активност, преко тога да се твоје пословање развије тако да превазилази форму коју си изабрао за представљање на тржишту, и на крају до тога да се одлучиш да престанеш са обављањем привредне активности. Оно што треба да знаш је да свака од ових опција захтева предузимање одређених радњи с твоје стране, пре свега у смислу обавештавања надлежних органа о престанку обављања привредне активности, и измиривању свих обавеза насталих у периоду пословања.