Калкулатор паушалног пореза

Цена и спецификација

Цена по којој пружаш своје услуге јесте једно од централних питања о којима требаш да размишљаш када доносиш одлуку о започињању овог бизниса. Формирање цена је на тржишту слободно, уз старање надлежних органа о стабилности тржишта и цена одговарајућим економским политикама.

За тебе као пружаоца услуга, примарно постоји обавеза истицања продајне цене на несумњив и јасан начин.

Цена се истиче у динарима. Изузетно, уколико се ради о електронској трговини (више о овом модалитету пословања прочитај на линку  ), која је истовремено усмерена и на потрошаче из иностранства, можеш да цену истичеш и у страној валути и то тако што ћеш потрошачима оставити могућност избора жељене валуте.

Ипак, купцима се и у електронској трговини примарно приказује цена исказана у динарској противвредности.

Постоје и ситуације у којима је могуће истицати цену искључиво у страној валути, а које могу бити релевантне за твоје пословање:

  1. ако се у складу са Законом о девизном пословању плаћање може извршити и у девизама;

  2. са назнаком обрачунског курса, у трговини услугама у туризму које су у непосредној вези са иностранством, возилима, односно у другим случајевима када је у складу са посебним прописима дозвољено истицање цене у Републици Србији у страној валути, а плаћање се врши у динарима (у овом случају си дужан да при истицању и наплаћивању цене назначиш и примениш као обрачунски курс - званични средњи курс динара); и

  3. ако електронска трговина није усмерена на потрошаче у Републици Србији.

Уколико пружаш услуге у вредности преко 5.000 динара, дужан си да сачиниш и прорачун на трајном носачу записа на ком ћеш да извршиш спецификацију услуге.

Што се тиче рока плаћања, потребно је да знаш да потрошач није дужан да плати цену пре одобрења и прегледа пружене услуге. Уколико истом купцу истовремено наплаћујеш више услуга, пре плаћања треба да му доставиш спецификацију цене за сваку од извршених услуга појединачно.

Ипак, постоје и одредбе закона које штите и тебе као трговца. Уколико потрошач задоцни са плаћањем цене, можеш да обуставиш пружање услуге или испоруку робе све до уплате цене, о чему је потребно да потрошача претходно обавестиш.