Калкулатор паушалног пореза

Шта треба да знаш о инспекцијском надзору над твојим пословањем?

Како је законска регулатива у овој области исувише обимна, могуће је да дође до непознавања прописа и самим тим пропуста у твом пословању – што може да доведе до озбиљних последица, како по потрошаче, тако и по тебе и твој бизнис.

У складу са прописаним одредбама, инспектор је дужан да писменим путем обавести пореског обвезника о планираној редовној контроли најмање три дана унапред, изузев ако постоји оправдана бојазан да ће надзирани субјект својим радњама осујетити предстојећу контролу или други разлог предвиђен законом.

Дакле, у највећем броју случајева, претходна најава инспектора и писмени налог за контролу два су предуслова која, након што се испуне, отварају врата надлежном инспектору да изврши надзор у складу са својим овлашћењима.

Поред тога, Закон предвиђа и могућност да се обратиш инспекцији и затражиш савет, или стручну саветодавну посету. Саветодавна посета није део званичног инспекцијског надзора, али инспектор о њој сачињава службену белешку, а теби даје препоруке о томе шта треба да исправиш или урадиш. По тим препорукама треба да поступиш, јер ако то не учиниш, и не обавестиш инспектора о томе, то може бити разлог за започињање инспекцијског надзора, у коме свака утврђена неправилност повлачи законом прописане санкције. Са друге стране, ако поступиш по савету, инспектор ти не може писати казну због непоштовања прописа.

Ако се бавиш прометом робе и услуга, укључујући и електронску трговину, контролисаће те јединице локалних самоуправа у којима развијаш свој бизнис преко комуналних инспектора, као и тржишна инспекција. Тржишни инспектори имају овлашћења изрицања различитих мера као што су превентивне мере, отклањање утврђених незаконитости, привремено затварање твог објекта, одузимање робе и друге мере. О овим мерама можеш да прочиташ више у Закону о трговини (чланови 53-60)  , док више о тржишној инспекцији можеш пронаћи на сајту надлежног министарства за послове трговине –  .

Тржишни инспектори су овлашћени да спроводе конторле ради провере усклађености твог пословања са обавезом истицања ознаке трговинског формата, о којој више можеш да прочиташ на ЛИНКУ.