Калкулатор паушалног пореза

Потребни су ти флексибилнији односи са лицима које обављају одређене послове за тебе – заснивање уговора ван радног односа

Осим флексибилности у уређивању радног односа са запосленим у смислу временског рока на који се ангажује, постоји опција да се однос са лицима која се ангажују на почетку пословања уреди изван уговора о раду, кроз различите врсте уговора, који могу осликавати другачију природу односа између потреба наручиоца и извођача одређеног посла.

Флексибилни облици ангажмана омогућавају и ангажовање лица које је већ запослено код другог послодавца. У том случају, већ запослено лице можете ангажовати на основу уговора о допунском раду или уговора са непуним радним временом.