Калкулатор паушалног пореза

Шта је ЕСОП?

ЕСОП је финансијски инструмент који даје право запосленом да по унапред одређеној цени на унапред одређени датум стекне удео у друштву. По правилу, та цена треба да буде нижа од тржишне цене за стицање удела. Ова стиимулација нарочито је подстицајна за запослене уколико се узме у обзир да многа друштва која послују у области компјутерског програмирања на почетку пословања немају значајна финансијска средства, али да с развојем идеје и стварањем производа који може достићи изузетну комерцијалну вредност, и вредност њиховог бизниса може довести до тога да запослени стекну удео по цени која је значајно нижа од тржишне.Дакле, да би овај финансијски инструмент заиста имао ефекат, потребно је да се:

  • одреди адекватна цена за стицање удела
  • одреди адекватно време које ће омогућити друштву да развије своје пословање до нивоа на ком тржишна вредност удела превазилази износ који ће за удео платити запослени