Калкулатор паушалног пореза

Шта се дешава код раскида уговора о ауторском делу

Битан сегмент сваког уговора о наруџбини рачунарског програма су одредбе о раскиду уговора, било да си у позицији предузетника од кога је наручена израда рачунарског програма, било да је твоја ИТ фирма наручилац програма и да за његову израду ангажује програмера.Према Закону о ауторском и сродним правима, када је на основу уговора о наруџбини ауторског дела израђен рачунарски програм, наручилац стиче сва права искориштавања рачунарског програма, ако уговором није другачије одређено.То значи да се односи наручиоца и испоручиоца рачунарског програма уговором могу уредити на начин који најбоље одговара сврси њиховог пословног односа. Једноставније речено, правни третман ауторских права у случају раскида уговора о наруџбини рачунарског програма зависи од тога шта пише у самом уговору.

Пример: Ти си предузетник или фрееланцер који је ангажован у сврху прављења програма. Уколико се налази у позицији предузетника-испоручиоца рачунарског програма, ти си аутор и искључиви носилац свих неимовинских и имовинских овлашћења у вези са рачунарским програмом. Наручилац, који ће у већини случајева бити одређена ИТ фирма, желеће да јој уступи сва права на искориштавање рачунарског програма са циљем да потпуно слободно располаже тим рачунарским програмом. С тим у вези, ИТ фирма наручилац ће се побринути да уговор о наруџбини рачунарског програма садржи све потребне одредбе како би у случају раскида уговора могла без ограничења да користи производе твог рада које си до тренутка раскида испоручио. Неспорно је да сви производи твог рада за које је ИТ фирма наручила исплатила уговорену накнаду као власништво наручиоца и да је дужан да изврши потпуно уступање свих права на искориштавање тих производа рада. Са друге стране, за тебе је битно да се у уговору јасно дефинишу раније настали производи твог рада, који су користили приликом креирања нарученог рачунарског програма, али на којима задржаваш права уз адекватно омогућавање ИТ фирми наручиоцу да их, на основу лиценце, употребљава.

Пример: Ти си наручилац програма. Ако си у позицији да као власник ИТ бизниса ангажујеш друга лица да за тебе креирају одређени софтвер, желећеш да ти креатор рачунарског програма уступи сва права на његово искориштавање, што подразумева умножавање (које подразумева и пуштање програма у рад на рачунару), прилагођавање и све друге измене рачунарског програма, продају или давање у закуп.