Калкулатор паушалног пореза

Пореска олакшица за запослена лица испод 40 година

Ова погодност се односи на плаћање пореза и доприноса на приходе које плаћаш као физичко лице на крају године.

Појашњење – Сматраћеш се обвезником плаћања пореза на доходак грађана уколико испуњаваш услове да се према позитивним прописима, водиш као резидент Републике Србије. Да би био сигуран да ли се твој доходак опорезује, а самим тим да ли испуњаваш услове потребне за остваривање права на ову олакшицу, у наставку следи додатно објашење пореског резидента Републике Србије.

Резидент Републике Србије је физичко лице које:

  1. на територији Републике Србије има пребивалиште или центар пословних или животних интереса, или
  2. на територији Републике Србије, непрекидно или са прекидима, борави 183 или више дана у периоду од 12 месеци који почиње или се завршава у односној години.

Пошто ти као послодавац плаћаш порезе и доприносе на зараду својих запослених на месечном нивоу, бићеш ослобођен прихода на који твоји запослени плаћају годишњи порез на доходак.

Додатно, у случају да си запослен у свом друштву или си свој бизнис организовао у виду предузетничке радње, а имаш мање од 40 година, за тебе важи лимит за годишњи порез на доходак грађана у висини од три просечне годишње зараде. Додатно, нето приход се умањује за додатне три просечне годишње зараде, тако да у збиру не плаћаш годишњи порез на доходак грађана на укупно шест просечних годишњих зарада.

Ипак, води рачуна да се ова пореска олакшица не односи на све приходе, већ искључиво на зараде (плате, бонусе), приходе од самосталне делатности (односно приходе које си остварио као предузетник) и опорезиве приходе од ауторских и сродних права и права индустријске својине.