Калкулатор паушалног пореза

Пољопривредна инспекција

Пољопривредна инспекција је организована у Сектор пољопривредне инспекције у оквиру Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Сектор пољопривредне инспекције обавља послове инспекцијског надзора над применом закона и других прописа који се односе на контролу коришћења пољопривредног земљишта за пољопривредну производњу, контролу редовне обраде пољопривредног земљишта, контролу безбедности хране биљног и мешовитог порекла у фази производње, прераде и промета, преглед пословних просторија, објеката, постројења, уређаја, предмета и роба у производњи, преради и промету за храну биљног и мешовитог порекла, контролу вођења евиденције о производњи и промету ових производа; организацију и вођење Централног регистра објеката за производњу и промет хране и хране за животиње, и друге послове из ове области.

У саставу Сектора пољопривредне инспекције су следећа одељења:

 1. Одељењe пољопривредне инспекције за пољопривредно земљиште;

 2. Одељење пољопривредне инспекције за контролу подстицајних средстава у пољопривреди, органску производњу и сточарство:

  1. Одсек пољопривредне инспекције за контролу подстицајних средстава у пољопривреди и сточарство;

  2. Одсек пољопривредне инспекције за органску производњу;

 3. Одељење пољоприведне инспекције за безбедност хране биљног порекла;

 4. Одељење пољопривредне инспекције за вино, ракију, алкохолна и безалкохолна пића, контролу јавних складишта и контролу обрађивача дувана и произвођача дуванских производа са унутрашњим организационим јединицама:

  1. Одсек пољопривредне инспекције за вино, ракију, алкохолна и безалкохолна пића;

  2. Група пољопривредне инспекције за контролу јавних складишта, обрађивача дувана, произвођача дуванских производа.

У спровођењу инспекцијских контрола, надлежни инспектор Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде између осталог може:

 • проверити да ли си се уписао у Централни регистар објеката -  ;

 • контролисати услове у свакој фази производње, прераде и промета хране, као и припреме хране у складу са њеном наменом -  ;

 • контролисати да ли користиш упутство за добру произвођачку и хигијенску праксу и примену HACCP -  ;

 • контролисати да ли храна задовољава прописане услове за квалитет -  .