Калкулатор паушалног пореза

СИСТЕМ ПДВ-а – како да знаш када мораш да поднесеш захтев и да ли треба да се региструјеш?

Још једна врста пореза коју предузетник може или мора да плаћа јесте порез на додату вредност (ПДВ). Порез на додату вредност представља порез који се обрачунава и плаћа за свако пружање услуга или испоруку добара. Наиме, лимит за улазак у систем ПДВ је остварен годишњи приход већи од осам милиона динара. 

Предузетник који је одабрао паушално опорезивање, а који оствари приход изнад осам милиона, дужан је да се пријави у року од осам дана Пореској управи. Ако  порески органи открију да је предузетник који је одабрао паушално опорезивање остварио већи приход, а није се пријавио за улазак у систем ПДВ, Пореска управа подноси надлежном суду прекршајну пријаву.Сви предузетници који први пут уђу у систем ПДВ постају месечни обвезници током прве две године пословања. Након истека две године, ако за годину дана остваре укупан промет виши од педесет милиона динара и даље остају месечни обвезници. Међутим, ако им промет буде мањи, плаћају ПДВ квартално. Предузетник који је стекао статус обвезника ПДВ, губи право на паушално опорезивање прихода од самосталне делатности.