Калкулатор паушалног пореза

Посебни услови за обављање трговине у малопродајном објекту

Поред свих претходно наведених специфичности које подразумева пословање у малопродајном објекту, на овом месту ћемо да ти оставимо и кратак прегледа обавеза које имаш по питању истицања неких обавезних елемената на свом пословном простору. Тако, дужан си да истакнеш:

  • пословно име, матични број и адресу седишта;

  • име и презиме, адресу, и број регистрације у одговарајућем регистру, у случају да послујеш као физичко лице;

  • врсту трговинског формата, у складу са прописаном класификацијом, о којој можеш више да прочиташ на следећем  ;

  • радно време; и

  • обавештење о изменама и престанку пословања услед ванредних промена у пословању.