Калкулатор паушалног пореза

Порески кредит за друштва која улажу у друштва која се баве иновационом делатношћу

Шта значи порески кредит?

Порески кредит не представља могућност коришћења одређених средстава у овом тренутку за која ћеш касније морати да платиш камату. У пореском смислу, порески кредит представља могућност да се твоја пореска обавеза умањи тако што се умањује износ који представља основицу на који плаћаш порез. У овом случају, то значи да ћеш моћи да умањиш основицу на коју плаћаш порез за износ од 30% од извршеног улагања.Право на порески кредит има улагач који улаже у привредно друштво након његовог оснивања и то тако што повећава његов капитал или уплатом додатног улога у новцу или уношењем неке нематеријалне имовине (нпр. софтвера или опреме).

Ко може бити улагач?

Улагач може бити привредно друштво (у форми друштва са ограниченом одговорношћу или акционарско друштво):

 • од чијег оснивања је протекло више од три године
 • од чијег оснивања је протекло мање од три године, али који не обавља иновациону делатност

Ко се сматра новооснованим друштвом које обавља иновациону делатност?

Да би улагач у твоје друштво могао да оствари овај порески подстицај, потребно је да испуњаваш следеће услове:

 • од твог оснивања није прошло више од три године
 • обављаш делатност која подразумева стварање нових производа или услуга, развој нових технологија и процеса или измене постојећих према потребама на тржишту
 • твој годишњи приход не прелази 500.000 динара
 • до сада твоје друштво није исплаћивало добит оснивачима и то неће чинити у наредне три године од момента улагања
 • послујеш на територији Србије
 • твоје друштво није настало тако што је већ постојеће друштво прошло статусну промену, него на основу твог улога у његов капитал (тако што си уплатио одређени износ новца или унео неку имовину која има вредност), односно твог и улога других чланова
 • твоје друштво од оснивања до улагања у сваком пореском периоду испуњава следеће додатне услове:
 • трошкови у вези са истраживањем и развојем чине 15% укупних рашода твог пословања
 • висококвалификовани запослени чине више од 80% свих запослених, или• је власник, односно корисник депонованог ауторског дела или патента које је непосредно повезано са иновационом делатношћу коју обавља