Калкулатор паушалног пореза

Продајна опција (Put option)

Продајна опција заснива се на истом принципу као и куповна опција, само у супротном смеру. Наиме, постојање ове опције у уговору чланова омогућава члановима да (углавном већинском члану, али није правило), у одређеном тренутку и под одређеним условима (који се прецизно уређују уговором чланова) продају своје уделе. Код овакве опције, као и код куповне опције углавном се предвиђа формула по којој се обрачунава купопродајна цена удела. Ако се испуне прописани услови и чланови упуте понуду другом члану за продају својих удела, други члан има обавезу да купи уделе свих преосталих чланова.